Skip to main content

Håndbold i Bryndum Sogns Gymnastik- og Idrætsforening

BSGI Håndbold bygger på et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til rigtig, sjov håndbold – og dermed plads til alle. Håndbold skal være en god oplevelse for alle, hvor vi møder børnene der hvor de er, og udvikler dem derfra.

Velkommen til BSGI Håndbold

Håndbolden har altid fyldt meget i Bryndum Hallen, der igennem alle sine år har lagt gulv til diverse senior og ungdoms hold. Også i dag summer Bryndum Hallen af liv flere gange om ugen, når unge som gamle mødes om det spil, vi alle holder så meget af.

I BSGI Håndbold værner vi om det lokale idrætsliv og har hold i flere aldersgrupper, der tilgodeser det sociale samvær, i takt med at vi arbejder med spillerne på de forskellige årgange, så de får tekniske færdigheder, der svarer til deres alder og udviklingstrin. Spillerne lærer at bruge systemer, og sammen med trænerne lærer de at lægge en taktik og strategi for kampene. Samtidig lærer spillerne at fungere på et hold og udvikle sig socialt. Så om man spiller for at blive udfordret, for at blive bedre eller bare for at have det sjovt, så kan det alt sammen lade sig gøre hos os.

Vores frivillige trænere og ledere arbejder kontinuerligt på at skabe rammerne omkring håndboldspillet i form af motiverende og socialt-drevet træning. Det må ikke være af pligt at komme afsted til træning og kamp, men snarere en trang efter at have det sjovt og føle sig udviklet på.

Værdierne i foreningen ligger naturligvis fast omkring begreber som Fællesskab, Engagement, Fairplay og Respekt, ligesom vi løbende tilpasser os de krav lokalsamfundet og vores medlemmer stiller til os. Det er vigtigt for BSGI Håndbold at fremstå som en seriøs base for såvel den trænede som den utrænede håndboldspiller – der ønsker at finde ind til glæden ved at udfolde sig i et holdfællesskab.

Vores håndbold hold

Kontaktpersoner

Udvalget er repræsenteret af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Formand

Luise Dohn Holm

25 42 83 56

Næstformand

Marie Wrae Bendixen

42 76 40 95