Skip to main content

Samværsformer i BSGI

Retningslinjer for BSGI Håndbold:

 • Vi er en breddeklub, hvor der skal være plads til alle og vi skal byde nye spillere velkomne på en god og ordentlig måde.
 • Vi tolerer ikke mobning på holdene, trænere, børn og forældre skal behandle hinanden pænt og konflikter skal løses, børnene skal guides, så det ikke udvikler sig til klikedannelser eller lignende på holdene.
 • Vi spiller en rolle i lokalsamfundet og derfor skal vi gå foran som et godt eksempel, når vi repræsenterer BSGI. 
 • Vigtigt at alle børn får det samme tilbud i forhold til trænings- og kampmængde.
 • Vigtigt at alle børn spiller forskellige pladser til træning og i kamp, da dette er mest udviklende og dermed motiverende. 
 • Husk: holdene som udgangspunkt skal være dynamiske, så der ikke er fastlåste holdinddelinger. 
 • Det er vigtigt, at børnene prøver både at være den ’store’ og den ’lille’, da man lærer i begge zoner.
 • Vigtigt at alle spillere spiller nogenlunde lige meget i kampene. 
 • Vi har fokus på, at håndbold er sjovt, og at det både er vigtigt at lære at vinde og tabe.
 • Vi vil ikke kun være resultatorienterede, og vi vil ikke lade udskiftninger og holdinddelinger være styret af resultater. Vi skal ’turde’ tabe i den store sags tjeneste, naturligvis altid med fokus på flertallet.
 • Det betyder ikke, at vi ikke skal forsøge at vinde. For det er der også læring og motivation i. 
 • Fællestræning er vigtigt for at skabe et stærkt sammenhold på tværs af hele årgangen.
 • Fællesskab og oplevelser sammen er fundamentet. 
 • Vi forventer, at forældrene bakker op om de ting, der foregår, og hvis der er ting, som ikke giver mening, er man velkommen til at kontakte trænerne. Al kontakt til trænerne skal ske mundtligt – og gerne ved fremmøde, så vi derved opnår den bedste dialog. 
 • I kampsituationer udviser vi god adfærd over for alle. Vi respekterer derfor også dommernes kendelser og bidrager til, at kampene afvikles i en fair og respektabel ånd med positiv tone over for dommere og modstandere uanset, hvordan kampen forløber.
 • Vi tolererer ikke, at forældre tilråber under kampene. Man må naturligvis gerne heppe