Skip to main content

Børneattester

Oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister

Ifølge lovforslag der trådte i kraft den 1. juli 2005, vil det være obligatorisk også for BSGI at indhente oplysninger vedrørende seksuelle krænkelser i Det Centrale Kriminalregister. Det gælder for nye instruktører/hjælpeinstruktører, der har direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Oplysninger, om personer der er dømt for seksuelt overgreb på mindreårige, er beskrevet i Bekendtgørelsen af behandling af personaleoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36, der i uddrag lyder som følger: “Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger, som omfatter overtrædelse af straffelovens paragraf, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.”

Det er foreningens holdning, at der indhentes oplysninger hvert år i Det Centrale Kriminalregister på alle instruktører, der i BSGI har direkte kontakt med børn og unge under 15 år.