Skip to main content

Om BSGI håndbold

BSGI Håndbold bygger på et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til rigtig, sjov håndbold – og dermed plads til alle. Håndbold skal være en god oplevelse for alle, hvor vi møder børnene der hvor de er, og udvikler dem derfra.

I BSGI Håndbold arbejder vi ud fra Dansk Håndbold Forbunds videns grundlag for god og udviklende børne- og ungdomshåndbold – Rigtig, Sjov håndbold. Der findes ikke én rigtig måde at spille håndbold på for børn og unge, men der findes en fundament der er mere rigtigt end andre. De seks grundsten er ekstraktet af den viden og de anbefalinger og holdninger, som udgør videns grundlaget; Rigtig, Sjov Håndbold.

For de yngste er legen i centrum, og træningen skal være sjov og motiverende. I lære fasen bliver børnene mere nysgerrige og ønsker at prøve nye teknikker. Omkring U15 er børn ved at være klar til gode træningsvaner, hvis man vil drive det til noget. Her lærer børnene en forståelse for hvad det vil sige at træne – at det kræver mange gentagelser, før man mestre en færdighed.

Værdier for børne- og ungdomshold

Bevægelse – Vi vil aktivt sikre, at alle børn i klubben får bevæget sig og gennem legen med en bold dygtiggøre sig.

Sammenhold – Vi vil aktivt være med til at skabe sammenhold i byen på tværs af årgange og mellem drenge og piger.

Glæde – Alle frivillige i klubben vil gøre en aktiv indsats for, at alle medlemmer uanset alder går hjem fra træning mindst lige så glade, som da de kom ind i hallen.

Ildssjæle – Vi bygger klubben på de mange ildsjæle i byen, som byder ind på store og små opgaver.