Skip to main content

Om BSGI

BSGI står for Bryndum Sogns Gymnastik- og Idrætsforening

Foreningen er stiftet i 1960 som en sammenlægning af gymnastikforeningerne i Bryndum, Forum og Gjesing. Foreningen holder til i hallen, gymnastiksalen og tilstødende lokaler på Bryndum Skole – beliggende i byen Tarp (Esbjerg Kommune).

Foreningen har igennem tiden været sammensat på forskellig vis – men består i dag af 2 sportslige udvalg; et håndboldudvalg og et gymnastikudvalg med hver sin udvalgsbestyrelse på hver 4 medlemmer samt en suppleant.
 
Over de 2 sportslige udvalg består en hovedbestyrelse bestående af en formand, en næstformand (fordeles imellem de 2 udvalgs formænd) og en suppleant, som varetager de fælles økonomiske interesser for hele BSGI. Det er ligeledes hovedbestyrelsen, der tegner BSGI samarbejdet udadtil og dermed sikrer et bredt samarbejde med byens øvrige foreninger.
 
De to sportslige udvalg har separat økonomi i den daglige drift, men fælles kassér-drift fordelt imellem hovedbestyrelsens kassér samt en tilkøbt kassér-bistand ved DGI. Der laves fælles årsregnskab og eventuelle negative resultater i det ene udvalg kan samlet set få konsekvenser for resultatet af det fælles årsregnskab.
 
BSGI hviler på en sund økonomi oparbejdet gennem mange års hårdt arbejde, men er fortsat afhængige af alt den opbakning, der er at hente i form af sponsorater og samarbejdsaftaler med såvel lokale som nationale samarbejdspartnere. Denne foreningsstruktur blev etableret, da de nye vedtægter blev godkendt ved Esbjerg Kommune i marts 2019. 

Samarbejdet på tværs af de to udvalg, samt i hovedbestyrelsen, skaber muligheder og en synergi  imellem foreningerne og idrætsgrenene. 

Vi ønsker at være én fælles forening med udspring fra lokalsamfundet. En forening som fremstår tydelig, nærværende og meningsgivende for foreningens medlemmer samt lokalsamfundet som helhed. Vi håber, at samarbejdet mellem idrætsgrenene vil inspirere og motivere endnu flere i lokalsamfundet til at søge mod de lokale foreninger.

Vores værdier

Bevægelse – Vi vil aktivt sikre, at alle børn i foreningen får bevæget sig og gennem legen dygtiggøre sig.

Sammenhold – Vi vil aktivt være med til at skabe sammenhold i lokalsamfundet på tværs af alder, årgange og køn.

Glæde – Alle frivillige i foreningen vil gøre en aktiv indsats for, at alle medlemmer uanset alder går hjem fra træning mindst lige så glade, som da de kom ind i hallen.

Ildssjæle – Vi bygger foreningen på de mange ildsjæle i lokalsamfundet, som byder ind på store og små opgaver.